Psia mimika

Psia mimika

Blog

Wbrew pierwszym skojarzeniom związanym z tytułem dzisiejsza przypowieść nie mówi o wyrazach „pyska” psa – ilustrujących ich emocje. Tytuł opiera się na podobieństwach między słowami mimika (określającym właśnie ruchy mięśni twarzy obrazujące przeżywane emocje i okazywane uczucia) oraz mimikra (z gr. mimikós ‘naśladujący” i n.łac. mimosa ‘mimoza’ od gr. mímos ‘aktor’; gr. mimēsis ‘naśladownictwo’ i mimētēs ‘naśladowca’ od mimeísthai ‘naśladować; grać rolę’). I o podobieństwach oraz naśladownictwie na linii właściciel – pies należy wspomnieć.

Proponuję zastosować tu następującą typologię związków pies-człowiek. Zestawienie to nie ma nic wspólnego z osobami rzeczywistymi, a przy jego tworzeniu nie ucierpiało żadne zwierze, opiera się jednak na obserwacjach i przemyśleniach (nie zawsze słusznych) autora:

Continue reading “Psia mimika”