Uśmiech psa mimika

Psia mimika

Wbrew pierwszym skojarzeniom związanym z tytułem dzisiejsza przypowieść nie mówi o wyrazach „pyska” psa – ilustrujących ich emocje. Tytuł opiera się na podobieństwach między słowami mimika (określającym właśnie ruchy mięśni twarzy obrazujące przeżywane emocje i okazywane uczucia) oraz mimikra (z gr. mimikós ‚naśladujący” i n.łac. mimosa ‚mimoza’ od gr. mímos ‚aktor’; gr. mimēsis ‚naśladownictwo’ i mimētēs ‚naśladowca’ od mimeísthai ‚naśladować; grać rolę’). I o podobieństwach oraz naśladownictwie na linii właściciel – pies należy wspomnieć. Proponuję zastosować tu następującą typologię związków pies-człowiek. Zestawienie to nie ma nic wspólnego z osobami rzeczywistymi, a przy jego tworzeniu nie ucierpiało żadne zwierze, opiera się jednak na obserwacjach i przemyśleniach (nie zawsze słusznych) autora:

Czytaj dalej